logo

מבוך שמחת תורה

מבוך שמחת תורה
מבוך בנושא שמחת תורה.
מבוך פשוט כאשר צריך להגיע מכיוון החץ לספרי התורה.
ניתן להדפיס את המבוך ולפתור אותו.

שמחת תורה מועד המציין את סיומה של קריאה שנתית של התורה והתחלת מחזור חדש.
ביום זה מוציאים מארון הקודש את ספרי התורה ויוצאים במנהג ההקפות עם ספרי התורה.
לעולה לתורה שמסיים לקרוא את התורה (סוף פרשת וזאת הברכה) יש שם מיוחד מכנים אותו חתן תורה.
ואת העולה לתורה משתחיל לקרוא מחדש את התורה (פרשת בראשית) מכנים חתן בראשית.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר