logo

איך להרכיב כסא בר של איקאהאין לפחד מהרכבת רהיטים
לפניכם סרטון המפרט כיצד להרכיב כסא בר
דבר ראשון יש להוציא את כל החלקים מהכרטון
לבדוק כל החלקים להפריד בצד אחד חלקי הכסא ובצד שני הברגים וכלי עבודה
רצוי קודם כל להרכיב את כל הכסא ואחר כך להבריג את הברגים
שימו לב לחורים, החלקים צריכים להיכנס בקלות, כמו לגו
החפים והחורים צריכים להיות באותו הווי