logo

מבחני בגרות באנגלית 4 , 5 יחידות - Module Eמודול E (שאלון ה) הוא שאלון בגרות באנגלית המשותף לתלמידי 4 ו-5 יחידות.
שאלון זה מחולק ל-2 חלקים עיקריים:
חלק א' – הבנת הנקרא, אנסין unseen (70 נקודות).
חלק ב' – קטע הבנת הנשמע באנגלית listening comprehension (30 נקודות).
הרבה תלמידים חושבים שבגלל שמדובר באנסין אין צורך ללמוד לקראת מבחן הבגרות באנגלית.
אבל זו טעות כי האנסין שתקבלו מורכב הרבה פעמים מאוצר מילים שחוזר על עצמו מבחינות קודמות.
לכן מומלץ לתרגל שאלוני בחינות בגרות מודל e מהשנים הקודמות כדי להעשיר את אוצר המילים וגם כדי
להכיר את סגנון השאלות ואופי הבחינה.
לפניכם קטעי שאלוני בחינה משנים קודמות – מומלץ מאוד לתרגל את שאלוני הבחינה הללו.
כמו כן מצורפים לכם כאן למטה קטעי האזנה של הבנת הנשמע באנגלית מודל e לתרגול.
תנסו לשמוע כמה פעמים את קטעי הבנת הנשמע כדי להיתרגל למבטא וקצב הדיבור.
ובנוסף שיעור וידאו באורך של 37 דקות – בשיעור זה המורה תלמד אותכם איך לפתור בחינת בגרות באנגלית מודול e.
שיהיה המון בהצלחה!