לימוד בולגרית באינטרנט, משפטים של יום יוםלומדים בולגרית ברשת
מילים ומשפטים של שיחה פשוטה
איך אומרים בבולגרית: איך קוראים לך, תודה, לילה טוב, לא, אחים, אחיות, אני מבין, אני לא מבין