דף עבודה תפוח בדבשהשלמת אותיות וצביעה של דף עבודה של תפוח בדבש.
פעילות לראש השנה.
בסרטון איך לצייר תפוח בדבש.
דף צביעה תפוח בדבש.

דף צביעה תפוח בדבש

הדפסה

דף עבודה תפוח בדבש

הדפסה

דף עבודה תפוח בדבש

הדפסה

דף עבודה

הדפסה