דף עבודה עץ הזית

דף עבודה על עץ הזית להדפסה.
השלימו את המשפטים בעזרת המחסן מילים בתחתית הדף.
בנושא עץ הזית, הזית ושמן זית.
אפשר לצבוע את עץ הזית.
הדפסה
הדפסה