כך אוכלים תפוז - סיפור

מאת: נחום גוטמן : הסיפור מפרט את מבנה חיצוני ופנימי של התפוז הוא מתאים במיוחד לנושא : פירות הדר