כך אוכלים תפוז - סיפור לילדים

מאת: נחום גוטמן : הסיפור מפרט את מבנה חיצוני ופנימי של התפוז הוא מתאים במיוחד לנושא : פירות הדר הנלמד בגנים .