logo

הדסה עין כרם קביעת תוריםלרוב המרפאות בהדסה ניתן להזמין תור באמצעות מרכז הזמנת תורים הדסה.
בטלפון לזימון תורים 02-5842111
זימון תורים לשר"פ
תיאום תור בטלפון: 02-6778899