logo

אגד כרטיס רב קוהרב-קו הינו כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית.
רב פעמי הניתן לטעינה חוזרת ועליו תמונת הנוסע ושם בעל הכרטיס.
הרב-קו ניתן לטעינה ע"פ הזכאויות המגיעות לכם בחוק בנסיעה בתחבורה הציבורית: רגיל, נוער, סטודנט, קשיש ועוד.
כרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
הנפקה‭ ‬ראשונה‭ ‬ללא‭ ‬תשלום. להגיע לעמדת ההנפקה עם תעודה מזהה.

איך מטעינים את הכרטיס?
לאחר ההנפקה, תוכלו להטעין את הרב-קו בעמדות השירות ברחבי הארץ, בכספונט, אפליקציה ובאתר האינטרנט.

הכרטיס אבד/נגנב?
אם אבד לכם הרב-קו תוכלו לפנות לאחת מעמדות ההנפקה לקבלת רב-קו חדש בעלות של 10 ₪, יבדקו את זכאותכם ויודיעו על היתרה בו.
אפשרות זו זמינה לבעלי כרטיס רב-קו אישי.
בכרטיס רב-קו אנונימי לא ניתן לשחזר את היתרות בכרטיס.
האם ניתן לרכוש כרטיס מבלי להזדהות?
ניתן לקנות כרטיס רב-קו אנונימי, ללא תמונה וללא הנחות.
האם ניתן להנפיק כרטיס עם יותר מאפיון של הנחה/ זכאות אחת?
ניתן להנפיק כרטיס עם לא יותר משני אפיונים של הנחות/ זכאויות.
כמה חוזים ניתן לטעון בכרטיס?
ניתן לטעון עד 8 חוזים בכרטיס.
מה צריך לעשות במקרה של תקלה בכרטיס?
בכל מקרה של תקלה יש לפנות לאחת מעמדות ההנפקה ולהודיע על התקלה. במידת הצורך יונפק במקום רב-קו חדש.
האם אני זכאי לפיצוי כספי עקב גניבה/אובדן של כרטיס הרב-קו?
במקרה של אובדן רב קו אישי שהופק בעמדת ההנפקה תיבדק הזכאות להחזר כספי.
האם אני זכאי לקבל כרטיס חדש בחינם במקום כרטיס שלא עובד?
במקרה של תקלה ברב-קו שניזוק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה תמורת תשלום של 10 ₪ .
במקרה של תקלה ברב-קו ללא נזק הוא יוחלף ברב-קו חדש בעמדת ההנפקה ללא עלות.
האם יש תוקף לכרטיס הרב-קו?
כן, הכרטיס תקף ל- 8 שנים.
מאיזה גיל ניתן לקבל את הרב-קו עצמאית?
מתחת לגיל 16 (ללא תעודת זהות) חייבים בליווי אחד ההורים עם תעודת זהות וספח.
מעל גיל 16 בעלי תעודת זהות יכולים לקבל עצמאית.
האם מספר אנשים יכולים להשתמש באותה כרטיסייה?
כן, ניתן לעשות שימוש מרובה בכרטיסיות רגילות ונוער בלבד. אין אפשרות כזאת בכרטיסיות ותיק וזכאי.

ניתן להזמין כרטיס רב-קו אונליין, מגישים בקשה באתר.
מצרפים מסמכים: תעודת זהות, תמונה להדפסה על הכרטיס, מסמכים מזהים לאימות הזכאות.
ניתן לצלם את המסמכים באמצעות הפלאפון.
לאחר תהליך בדיקת הבקשה, ממלאים את פרטי התשלום וכתובת למשלוח ומקבלים את כרטיס בדואר.
ניתן להזמין מספר כרטיסי רב-קו במשלוח אחד.