logo

זימון תור לתאוריהכדי להוציא רישיון נהיגה יש חובה לעבור מבחן נהיגה עיוני.
מבחן התיאוריה מורכב מ-30 שאלות רבות ברירה, לכל שאלה 4 תשובות, יש לבחור בתשובה 1 הנכונה ביותר.
בנושא חוקי תנועה, תפעול הרכב והתנהגות בטוחה בנסיעה.
יש לענות נכון על 26 שאלות בשביל לעבור את המבחן
המבחן מבוצע במחשב במרכזי הבחינות בפריסה ארצית ויש להירשם מראש.
זמן המבחן 40 דקות.
רישום למבחן כרוך בתשלום אגרה.
יש למלא טופס בקשה לרישיון נהיגה מקוון טרם הבחינה - טופס מקוון. למלא פרטים, למלא הצהרת בריאות.
בהמשך יש לעבור בדיקת ראייה וצילום תמונה.
בסיום ההליך ייישלח מסרון להירשם למבחן העיוני.
לבחינה צריך להגיע עם תעודה מזהה (למי שטרם מלאו לו 16, צריך להביא תעודת זהות של אחד ההורים עם הספח), אגרת מבחן משולמת,
ואישורים רפואיים.
תוקף תוצאות המבחן ל- 3 שנים.
ניתן לערעור על תוצאות בתוך 7 ימים מהמבחן.

באתר רשימת סניפים. הזמנת תור לבחינה. שינוי תור.
סניפים בתל אביב , ירושלים , אשקלון, מודיעין, פתח תקווה, ראשון לציון, כפר סבא , באר שבע ...