מבחן לכיתה ד'

במבחן במתמטיקה לתלמידי כיתות ד' - שאלות על : פעולות בחשבון , חקר נתונים , חישוב זמן , מדידות , מלבן, שברים , זמן ,שאלות מילוליות