logo

קישוטים לסוכות יצירהסוף סוף בונינו סוכה
אבל חסר קישוטים
מי מוכן להכין קישוטים?
הילדים יכולים להכין קישוטים
הנה רעיונות להכנת קישוטים
טוב להורים, למורים בבתי ספר וגננות בגנים
פעילות כיפית עם הילדים
עזבו הכל ושבו עם הילדים שלכם
תכינו ביחד קישוטים יפים לסוכה, אלה רגעים מיוחדים
מיני סדנה לכבוד החג