logo

מעשה בלביבות חנה זלדה ורבי קלמןחנוכה מתקרב
מעשה בלביבה חנה זלדה ורבי קלמן.
רבי קלמן פונה לאשתו בבקשה שתטגן לביבות לחג החנוכה.
חנה זלדה עונה בכל פעם שחסר לה מצרך להכנת הלביבות.
הרבי קלמן קונה את המצרך החסר. הסיפור חוזר שלוש פעמים בכל פעם חסר קמח, סוכר ושמן.
בהמשך חנה זלדה אומרת כי אמנם יש את כל המוצרים אך כבר לא נותר לה כוח להכין את הלביבות.
הרבי קלמן העייף גם מכין את הלביבות בעצמו.
בסוף השיר הרבי קלמן קורא לאשתו לאכול איתו את הלביבה.