איך לעשות סלטה התעמלות קרקעאיך לעשות סלטה אחורית
קפיצה באוויר דורשת אימון וזהירות
סרטון וידיאו המציג שלב אחרי שלב , איך להצליח סלטה
חשוב לעשות את הסלטה רק בהשגחת מובגר ועם הציוד המתאים ניתן להתחיל
קודם בטרמפולינה או מזרון עבה ומתאים.
חשוב להתאמן רק באולם ספורט או במקום עם מספיק שטח פתוח.