מבוך להדפסה נחליאלי

אם אתם מעבירים פעילות בנושא הנחליאלי אתם יכולים לצרף לפעילות דף עבודה נחמד
דף העבודה הוא מבוך, הילדים צריכים להגיע אל הנחליאלי.
דף עבודה להדפסה בנושא הסתיו.
הדפסה