מבוך להדפסה נחליאלי

אם אתם מעבירים פעילות בנושא הנחליאלי אתם יכולים לצרף לפעילות דף עבודה נחמד
דף העבודה הוא מבוך, צריך להגיע אל הנחליאלי.
דף עבודה להדפסה בנושא הסתיו.
הדפסה