logo

חילזון יצירההסתיו הגיע. להסביר על עונת הסתיו.
בסתיו נושרים העלים מהעצים ומתחיל להתקרר וכשיורד גשם השבלולים
מתחילים לצאת.
פעילות לסתיו יצירה של הכנת חילזון.