logo

גברת קרש ומר מערוך מאת דתיה בן דורסיפור יפה לילדי הגן בו כלים במטבח הופכים לדמויות חביבות
סיפור שיכול להתקשר לחג החנוכה.
אפשר לצפות בסרטון מפרפר נחמד.