logo

בובות אצבעסרטון וידאו להכנת בובת אצבע בדמות ברווזיםהחומרים הדרושים
דבק, ניירות בריסטול, טוש שחור, מספריים
אתם מציירים, אתם גוזרים ...עד ליצירת הדמויות
ועכשיו אפשר לעשות עם הבובות הנפלאות האלה הצגות לילדים בימי החופש או אם אתם מדריכים בקייטנה תוכלו לעשות פעולה נחמדה לילדים עם בובות האלה....