logo

איך לצייר יתושרוצים ללמוד לצייר חרקים, לפניכם סרטון המסביר את כל השלבים הדרושים.
איך לצייר יתוש?
אפשר לצייר קריקטורה חמודה של יתוש.
בסיום מומלץ לצבוע את הציור להשלמת המראה.