logo

הכנת מעמד למפיותמעמד למפיות נייר. יצירה עם מקלות ארטיק צבעוניים.
הכנת מעמד מפיות מחומרים ממוחזרים , עבודות יד לילדים , סרט וידיאו המסביר כל שלב