אריאלה סביר סתיו בגני



שיר של אריאלה סביר
ילדים מאושרים משום שהבתיו הגיע אל הגן