logo

תרגילי שיווי משקלאיך אפשר לפתח שווי משקל באמצעות אימון.
פעילות שיווי משקל.
בסרטון יוטיוב דוגמאות של תרגילי שיווי משקל ויציבות.
דוגמה לתרגיל - הרמת רגל מכופפת מעלה מבלי לזוז במשך 4 שניות, להוריד, ועכשיו גם ברגל השניה.
נחזור על הפעולה 4 פעמים.