חיבור נקודות לפי מספרים גמבה

אם אתם רוצים לתת לילדים דף עם חיבור נקודות.
לתרגל קריאת מספרים והבנה איזה מספר נמצא לפני ואיזה מספר אחרי.
הילדים צריכים להשלים את הנקודות לפי המספרים כדי לקבל את האיור של הגמבה.
ניתן להדפסה.

חיבור נקודות לפי מספרים גמבה

הדפסה