דפי גזירה - צורות

דפי גזירה של צורות הנדסיות שונות.
עיגול ,משולש, ריבוע, מלבן ועוד.
דף גזירה להדפסה, אפשר גם לצבוע.

דף גזירה לילדים

הדפסה
הדפסה