logo

מקררי ייןיין הוא משקה משכר המיוצר מענבים.
איך לשמור על איכות היין?
התנאים לאיחסון ושימור יין:
בטמפרטורה יציבה על מנת שיישמר ויתיישן נכון.
תנאי לחות נכונים.
חסימת קרני אור למנוע חימצון היין.
למנוע רעידות של היין.
אחסון במצב אופקי.
רוצה למצוא מקרר יין?
מחיר מקרר יין , כל הסוגים - מקרר יין ביתי , מקרר יין אינטגרלי ועוד.