logo

איך לצייר עיניים של אנימהקומיקס המנגה נפוץ מאוד ביפן אבל גם כן בישראל מאוד אוהבים את סגנון הציור הזה.
בציורי המנגה העיניים בדרך כלל מאוד גדולות ביחס לפה והאף שהם קטנים במיוחד.
וידאו המסביר טכניקות לציור מנגה, בפרק הזה ציור של עיניים.