עיריית תל אביב יפואתר עיריית העיר תל אביב יפו.
אתר עיריית תל אביב : ארנונה, חינוך, רווחה ובריאות, חניה, קנסות, היטל השבחה, מוקד עירוני, דוחות חניה, תו חניה, מועצת עיריית תל אביב, מפת תל אביב, רחובות תל אביב, תיירות, רישוי עסקים, רישום, פיקוח, טפסים, תשלומים מקוונים, מוקד שירות טופס מקוון ועוד.