logo

פרסום ציוני בגרותאיפה רואים פרסום ציוני מבחני הבגרות?
בדיקה בפוטל התלמידים של משרד החינוך מה הציון שקיבלתם בבגרויות.
ציוני בגרות משרד החינוך.
במידה וציון אינו מופיעים במערכת פנו ל בית הספר או לשלוחת הבחינות האקסטרניות.
מתי מגיעים ציוני בגרות ואיך בודקים באינטרנט ציוני בגרות
מתי יגיעו ציונים בלשון, אנגלית, היסטוריה ועוד.
בירור הציון לחישוב לממוצע הבגרות ולהחלטה האם לגשת למועד ב'.
מחפשים באינטרנט בגוגל : משרד החינוך אגף הבחינות
בדיקת ציוני בגרות וצפיה התוצאות : כניסה באמצעות קוד משתמש וסיסמה או באמצעות SMS למשתמש שמספר טלפון נייד קיים במערכות המשרד.

המוקד פעיל מ א'-ה'
בשעות 07:30 - 17:00.
טלפון: 6552*

באתר יופיעו הציונים בטבלה. עמודה אחת לציון מגן ועמודה שניה לציון הבגרות ועמודה שלישית לממוצע של שניהם.