logo

מפת שבטי ישראל - חלוקת ארץ ישראל לנחלות השבטיםמפת שבטי ישראל
במפה אפשר לראות את הנחלות של שבטי ישראל.
בישראל היו 12 שבטים, אך שבט יוסף מיוצג כשני שבטים: אפרים ומנשה (בניו של יוסף).
שבט לוי לא קיבל נחלה, נחלתם הייתה 48 ערי הלויים.
12 השבטים: ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן , נפתלי, גד, אשר, יוסף (אפרים ומנשה) ובנימין.
לפי הכתוב בספר יהושוע הארץ חולקה לפי נחלות בין השבטים.
לפניכם מפה שהמתארת איפה הייתה הנחלה של כל אחד מהשבטים במפת ארץ ישראל.

מפת שבטי ישראל

קובץ זה מופיע תחת הרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה 3.0 לא מותאם.
ייחוס: Janz
מפת שבטי ישראל

מפת נחלות השבטים

יצירה זו נמצאת בנחלת הכלל במדינת המקור ובמדינות אחרות בהם תקופת זכויות היוצרים היא משך חיי היוצר ו-70 שנה (או פחות) מפטירתו.מפת נחלות השבטים