logo

אוניברסיטת בר אילן רמת גן מפת מיקום בניניםמפה תלת מימדית של כול הבינינים ושרותים - למי זה טוב
לסטודנטים חדשים שלא מכירים את הקמפוס
במפה תמצאו את כל הבניינים הקיימים באוניברסיטה וכל השירותים