logo

חאן בארותחניון לילה חאן בארות.
החניון נמצא באזור מכתש רמון.
בחניון יש: תאורה חלקית, מקלחות, ברזיות, נקודות חשמל ועוד.
אפשר לרכוש דברים נוספים במרכז שירות למבקר.