logo

אתר של עיריית תל - אביב - יפו -ארנונהתשלום מראש לכל השנה , תשלום תקופתי , שישה תשלומים דו חודשיים ,תשלום בהוראת קבע , תשלום בכרטיס אשראי - עירית תל- אביב