איך להכין מערכת שעות בקלותאפשר להכין מערכת שעות באינטרנט.
מערכת שעות שאפשר להכין ואחר כך להדפיס.