logo

אתר ועדת הבחירות המרכזיתאתר האינטרנט של ועת הבחירות המרכזית.
באתר תוכלו למצוא את אתר התוכן של הועדה, קישור למיקום ההצבעה וצפייה בתוצאות האמת.