logo

נסיך מצרים עשרת המכותנסיך מצרים סרט אנימציה אמריקאי, על חייו של משה רבנו וסיפור יציאת מצרים.
יצא בשנת 1998.
אליהם שלח את משה לדרוש מפרעה מלך מצרים לשחרר את בני ישראל מעבדות ארוכת השנים במצרים.
בשל סירובו של פרעה נשלח משה רבנו על ידי אלוהים ובידו אותות ומופתים.
עשר מכות מצרים : דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך ומכת בכורות.
עשרה פגעים שנתן אלוהים על העם המצרי.