logo

כיצד לסרוג סוודר לתינוקהוראות לסריגת סוודר לתינוק
סרטון יוטיוב המפרט כל השלבים של הסריגה, אפשר לעצור את הסרטון ולחזור אחורה.
סוודר יפה