logo

איך לעשות מסיכת אריהרוצים להכין לכבוד חג פורים מסכה של אריה?
המסכה יכולה להיות מצויינת להשלמת תחפושת של אריה במקום איפור.
מסיכה של מלך החיות.