logo

לימוד שעון אנדרואידרוצים ללמד את הילד איך לקרוא שעון ?
אפליקצייה עם רמות קושי מתחלפות שמאפשרת לילד ללמוד לקרוא שעון.
האפליקצייה גם מראה לילד את התשובה הנכונה במקרה שהוא טעה.
לימוד קריאת שעון מחוגים.
פעילות נחמדה לילדים, משחקים ולומדים