זכוכית מגדלת אנדרואידזכוכית מגדלת באמצעות הטלפון הנייד.
אפשר להפוך את המצלמה לזכוכית מגדלת באמצעות אפליקצייה.
סרטון הדגמה מראה איך אפשר להגדיל את תמונת המצלמה