logo

זכוכית מגדלת אנדרואידזכוכית מגדלת באמצעות הטלפון הנייד.
magnifying glass with light
אפליקציה זכוכית מגדלת מאפשרת לך להתקרב לחפץ מסוים באמצעות זום.
האפליקציה מאפשרת zoom in ו - zoom out כלומר להתקרב או להתרחק מחפץ מסוים.
בכדי להקל על הראיה האפליקציה מאפשרת גם להשתמש בפנס תוך כדי פעולת הזום.
האפליקציה שימושית מאוד לקריאה במיוחד של אותיות קטנות או בכדי לראות מקרוב אובייקטים קטנים.
דוגמאות לאובייקטים שבהם בדרך כלל יש צורך להשתמש בפונקציית הזום הם: תכשיטים, מטבעות, יהלומים , חרקים וטביעות אצבע.
האפליקציה חינמית.
סרטון הדגמה מראה איך אפשר להגדיל את תמונת המצלמה