logo

דף עבודה חלקי העץ

דף עבודה חלקי העץ
דף עבודה חלקי העץ להדפסה.
מלא בעיגולים הריקים במקום המתאים את חלקי העץ: שורשים, גזע, ענפים ועלים.
מתאים כפעילות לטו בשבט.

דף עבודה

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף עבודה

דף עבודה צבעוני

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף עבודה צבעוני
הדפסההדפסה
  
ציירצייר