ברכה לשנה אזרחית חדשה בעבריתברכה לשנה החדשה.
ברכת שנה אזרחית טובה ומוצלחת.

כרטיס ברכה לשנה אזרחית חדשה

הדפסה