דף צביעה לפי מספריםהכרת צבעים לילדים.
דף צביעה בנושא צבעים להדפסה.
צביעה לפני מספרים.
לצבוע בציור את החלקים הממוספרים בצבעים לפי המספרים.

דף צביעה סירה

הדפסה

דף צביעה בית

הדפסה