logo

מקשי קיצור העתק הדבק במקלדת.איך עושים העתק הדבק במקלדת.
איך להעתיק ולהדביק במקלדת במחשב.
מעתיקים ומדביקים עם המקלדת.
מקשי קיצור העתק הדבק במקלדת.
העתק שימוש במקשי המקלדת Ctrl+C
הדבק שימוש במקשי המקלדת Ctrl+V