logo

איך להשתמש באפליקציית מסרים סיגנלדרך כפתור העיפרון ניתן לפתוח שיחה פרטית עם איש קשר מהרשימה שמותקן אצלו סיגנל.
לחיצה על כפתור התפריט - 3 הנקודות , יופיעו 4 אפשרויות: קבוצה חדשה, סמן הכל כנקרא, הזמן חברים והגדרות.
בהגדרות ניתן לעדכן את התמונה והשם, להגדיר רקעים, גודל גופן, גיבויי התכתבויות ועוד.
כאשר ההודעה נשלחה יופיע V אחד, כאשר ההודעה הגיע לנמען יופיע V שני. כאשר ההודעה נקראה העיגולים האלו נצבעים באפור כהה.
ניתן לשלוח תגובה להודעה עצמה באימוג'י - כמו לייק ועוד.
אפשר לשלוח תמונה, קובץ, הודעה קולית עוד.
ניתן לבצע שיחות קוליות.
אפשר להגדיר הודעות נעלמות שלאחר זמן שנקבע הן ייעלמו.