logo

חיפושית פרת משה רבנו יצירהאיך מכינים חיפושית מנייר.
הכנת יצירה פרת משה רבנו בצבעים אדום ,שחור ומדבקות שחורות.
עבודת יצירה חיפושית.
פשוט וקל.