logo

איך משתמשים בגוגל פורמסהכנת טופס מקוון לאיסוף נתונים וליצירת בחנים.
איך להשתמש בגוגל טפסים.
יש לתת שם (כותרת) לטופס . ניתן לעצב את הטופס.
ניתן ליצור מגוון סוגי שאלות - בחירה מרובה, תיבת סימון, דירוג, רשימה נפתחת ועוד.
אפשר לייבא שאלות מקובץ אל הטופס.
אפשר להכניס בטופס תמונות וסרטונים.
לחיצה על סימן העין בסרגל הכלים לתצוגה מקדימה.
ניתן לשתף ברשתות החברתיות, לשלוח לכתובת דוא"ל, באמצעות קישור והטמעה באתר.
תוכלו לבחור לקבל התראה לדוא"ל כאשר שמתקבלת תגובה חדש.
נקבל מידע על התגובות בצורת טבלת גיליון ותרשימים.