דף עבודה התאמת צבעים

דף עבודה בנושא צבעים.
דף עבודה התאמת צבעים להדפסה.
הדפסה