ברכה לפסח באנגלית לשליחה



ברכה לפסח באנגלית.
ברכה לשליחה לכבוד חג הפסח.
Happy Passover.
Pesach Sameach.