ברכה ליום שלישי פעמיים כי טובברכה ליום שלישי בשבוע.
ברכה ליום שלישי מוצלח.
ברכה קצרה לשליחה.