logo

הכנת כרטיס ברכה לב נפתחאיך להכין כרטיס ברכה לב נפתח.
הכנת כרטיס ברכה מעוצב ומיוחד.
לבסיס נייר קרם עם קיפולים, את הלב נכין מבריסטול אדום ולכיתוב נשתמש במדבקות אותיות.